Studenten

Ethische gespreksvoering

Voor studenten en mensen werkzaam in de beroepspraktijk

In de beroepspraktijk doen zich ethische vraagstukken voor: hoe moet of hoe kan ik handelen in de gegeven situatie? Ethische gespreksvoering© gaat verder dan het afwegen van mogelijkheden. Het gaat erom zicht te krijgen op de diepere waarden die bij de afweging van mogelijkheden een rol spelen. Ze hebben te maken met wie jij bent en wilt zijn in de beroepspraktijk. Ook voor studenten die zich voorbereiden op de beroepspraktijk is het relevant zich te bekwamen in ethische gespreksvoering©. Socratische gesprekstechnieken vormen de basis, het onderwerp en het gezamenlijke onderzoek naar wat goed is en wat niet, bepalen het ethische karakter ervan.

Leerlingen in gesprek over een ethisch onderwerp. Coronatijd: vandaar de ramen en deur open en jassen aan. Vanwege de AVG vroeg ik de leerlingen van de camera af te kijken.

ETHISCHE GESPREKSVOERING

Verschillende fases

Een ethisch gesprek valt onder te delen in drie fases: praktijk, onderwerp en oefening.

Praktijk

Vanuit de praktijk brengen de deelnemers aan het ethische gesprek een onderwerp in.

Onderwerp

De deelnemers kiezen gezamenlijk een onderwerp waar ze het met elkaar over willen hebben.

Oefening

Geoefend wordt met het voeren van een ethisch gesprek onder leiding van de trainer.

VERDIEPING

Gericht op introspectie

En dan weet je na het voeren van een ethisch gesprek wat jouw mening ten aanzien van een ethisch relevant onderwerp is. Daarmee wil je misschien ook iets in de praktijk. Je wilt vormgegeven aan een concreet project of een concrete actie. Maar het kan zomaar zijn dat anderen, in de klas, op de werkvloer, er heel anders over denken dan jij. Wat dan? Dan zijn verdiepende technieken nodig.

In de verdiepingsbijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd naar een concrete actie of een concreet project als vervolg op het eerder gevoerde ethische gesprek.

In kleine groepen wordt de deelnemers gevraagd hun voorstel voor een actie of project te toetsen aan het criterium ‘een leefbare aarde’.

Die criteria zijn de volgende:

Draagt het project of de actie die je voor ogen staat aan een leefbare aarde bij? 

Als deze vraag met ‘ja’ beantwoord wordt, kan het project of de actie aan de volgende toets worden onderworpen. Zeg je op één van de volgende vragen ‘ja’? Heroverweeg dan je te varen koers:

Afval

Creëer je (onvergankelijk) afval?

Geld & macht

Word je vooral gestuurd door geld, macht en eigenbelang?

Schade

Breng je de aarde (onherstelbare) schade toe?

Angst

Is het narratief dat met je project of actie samenhangt, gebaseerd op (het creëren van) angst?

Leed

Lijden mensen, dieren, planten, micro-organismen (dichtbij of ver weg) aan jouw project of actie?

Ideologie

Ondersteun je met je project of actie een economie, (wereld-) macht of ideologie waar je niet achterstaat?

Inclusiviteit

Merk je dat je (op voorhand) mensen van een discussie of gesprek uitsluit?

De deelnemers stellen naar aanleiding van hun bezinning op ‘een leefbare aarde’ als ethische horizon waaraan ze hun beoogde actie of project toetsen, een aantal vragen op:

Wat is nog onzeker of onduidelijk?

Wiens stem is (nog) niet gehoord?

Wat heb je over jezelf geleerd wat nog verdere introspectie van je vraagt?

Afhankelijk van de aard van de actie die wordt ondernomen of het project dat wordt uitgevoerd kunnen ook de volgende reflectieve vragen worden meegenomen:

Feiten

Zijn de feiten waarop je je baseert, betrouwbaar, relevant?

Consequenties

Houd je in je overwegingen rekening met andere mensen, die de consequenties dragen van jouw handelen?

Belangen

Heb je zicht op de belangen van degene die de feiten waarop je je baseert in de wereld brengt?

Levensbeschouwing

Vanuit welke levensbeschouwing kom je tot jouw waarden? Heb je de schaduwzijden van jouw levensbeschouwing in je afwegingen meegenomen?

Waarden

Wat zegt het over wie jij bent, welke waarden jij uitdraagt, dat jij dit project ondersteunt of deze actie onderneemt?

Ethische horizon

Wat is de ethische horizon die jou met je handelen voor ogen staat?

Een leefbare aarde als ethische horizon.


VERVOLGONDERZOEK

Gericht op besluitvorming

Meer en meer wordt duidelijk welke concrete actie of welk concreet project, dat de toets van ‘een leefbare aarde’ als ethische horizon kan doorstaan, voor jou volgt op het eerdere proces van gespreksvoering en reflectie. Met inzet van verschillende technieken (zie ook de appendix van het essay Ethische vorming in het onderwijs met het oog op een leefbare aarde) wordt tot een gezamenlijke beslissing over de te varen koers gekomen.