Aanbod

ETHISCHE GESPREKSVOERING

Voor docenten

Hoe leer je als docent de leerlingen zodanig te instrueren, dat ze zelf een ethisch gesprek kunnen begeleiden? In de training Ethische gespreksvoering© voor docenten krijg je daarvoor de instrumenten aangereikt en je leert zelf door oefening.

Ethische gespreksvoering

Voor studenten en mensen werkzaam in de beroepspraktijk

In de beroepspraktijk doen zich ethische vraagstukken voor: hoe moet of hoe kan ik handelen in de gegeven situatie? Ethische gespreksvoering© gaat verder dan het afwegen van mogelijkheden. Het gaat erom zicht te krijgen op de diepere waarden die bij de afweging van mogelijkheden een rol spelen. Ze hebben te maken met wie jij bent en wilt zijn in de beroepspraktijk. Ook voor studenten die zich voorbereiden op de beroepspraktijk is het relevant zich te bekwamen in ethische gespreksvoering©.