Docenten

Ethische gespreksvoering

Voor docenten

De basis van ethische gespreksvoering© zijn socratische gesprekstechnieken. Een groepje leerlingen heeft de rol van gespreksleider. Dat groepje bereidt een presentie voor over een ethisch onderwerp naar keuze. Belangrijk is dat er met betrekking tot het onderwerp verschillende posities kunnen worden ingenomen en dat de leerlingen die het gesprek voorbereiden, verwachten dat die verschillende posities ook door hun klasgenoten worden ingenomen. Ze bereiden drie stellingen over het onderwerp voor en leiden het gesprek.

Hoe leer je als docent de leerlingen zodanig te instrueren, dat ze zelf een ethisch gesprek kunnen begeleiden? In de training Ethische gespreksvoering© voor docenten krijg je daarvoor de instrumenten aangereikt en je leert zelf door oefening.

Leerlingen in gesprek over een ethisch onderwerp. Coronatijd: vandaar de ramen en deur open en jassen aan. Vanwege de AVG vroeg ik de leerlingen van de camera af te kijken.

Regels

Plenair worden de regels van gesprek toegelicht. Geoefend wordt met het voeren van een ethisch gesprek onder leiding van de trainer.

Onderwerp

In kleine groepen wordt een onderwerp gekozen met daarbij een stelling en er wordt geoefend met het voeren van een ethisch gesprek.

Oefenen

Na evaluatie wordt bepaald met welk onderwerp plenair verder geoefend wordt. Wie wil wordt uitgenodigd een deel van het plenaire gesprek te begeleiden en de anderen worden uitgenodigd feedback te geven, zoals je dat als docent ook bij je leerlingen gaat doen.