Bio

FREDERIKE DE JONG

Ethische gespreksvoering

Het idee voor de website ethischegespreksvoering.nl ontstond naar aanleiding van een essay dat ik heb geschreven voor de Buitenkamer. Dat is een denktank op het gebied van ethiek en integriteit. Mij was gevraagd mee te denken over ethische vorming van leerlingen in het onderwijs. Ik geef namelijk levensbeschouwing aan leerlingen op een school in het voortgezet onderwijs. In het essay werk ik onder meer uit hoe ik met de leerlingen een ethisch gesprek voer. Het werd de basis voor deze website.

In ethische gespreksvoering© komen verschillende beroepsmatige levenslijnen bij elkaar: ik ben filosoof, getraind in het voeren van socratische gesprekken en ik schrijf boeken en artikelen over onder meer ethiek. Eigenlijk is ‘kennis’ het belangrijkste onderwerp waarover ik schrijf, maar altijd met de intentie om plaats te maken voor een levenshouding die ‘ethisch’ genoemd kan worden.
Wat dat is? Dat is onderwerp van gesprek. Vervolgens is het met elkaar zoeken naar mogelijkheden om dat wat we ‘ethisch’ vinden, in de praktijk te brengen. Obstakels signaleren en overwinnen. Ethische gespreksvoering© zie ik als een belangrijk instrument om er met elkaar achter te komen wat we als ‘ethisch verantwoord handelen’ zien en de mogelijkheden te onderzoeken om dat handelen in de praktijk te brengen.